Психотерапія — це важлива галузь психологічної науки та практики, яка допомагає людям подолати психічні та емоційні труднощі, розвивати особистісні якості та досягати психологічного добробуту. У цьому процесі психотерапевт виступає в якості фахівця, ефективність якого визначається не лише своєю освітою та досвідом, але й специфічними характеристиками, які роблять його компетентним. На жаль, не всі практикуючі психотерапевти відповідають високим стандартам і мають багато "червоних прапорців" у процесі надання психотерапевтичної допомоги. У цій статті ми розглянемо, яким не повинен бути психотерапевт та які риси, взагалі, не припустимі у цій професійній сфері.

Професійні психотерапевти відзначаються глибокими знаннями в психологічних науках, таких як психіатрія, клінічна психологія, психоаналіз, когнітивна поведінкова терапія та інші. Вони мають стабільний підхід до постійного професійного розвитку і оновлення своїх навичок, оскільки психотерапевтична сфера постійно змінюється і розвивається. Здатність до критичного мислення та аналізу є важливою складовою їхнього фахового підходу, оскільки психотерапія — це форма лікування та підтримки, яка вимагає глибокого розуміння психічних процесів та механізмів зміни.

Для психотерапевтів характерна спроможність встановлювати довірливі стосунки з клієнтами, розуміти їхні потреби та чутливість до індивідуальних особливостей. Вони дотримуються етичних норм та конфіденційності, що є надзвичайно важливими. Науковий підхід і професійна етика — це фундамент, на якому будується робота професійного психотерапевта.

Наприклад, психотерапевт має бути уважним та толерантним, проте, існують деякі "червоні прапорці", які не можна ігнорувати. Вони містять відсутність адекватної освіти, використання та популяризацію неефективних методів, а також непрофесійне поводження, яке порушує етичні норми.

Дослідження “The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy” проведене Jonathan Shedler та його колегами, вказує на те, що ефективні психотерапевти відзначаються емпатією, спроможністю встановлювати довірчі стосунки з клієнтами та глибоким розумінням психічних процесів, проте це далеко не весь перечень ефективного фахівця. 

Далі ми розглянемо, що психотерапевт не має права робити  і надамо поради щодо того, як вибрати справжнього психотерапевта для досягнення психологічного здоров'я ментального добробуту.

 

Червоні прапорці при виборі психотерапевта: ознаки професійного психотерапевта

Відсутність професійної освіти

Червоним прапорцем, який буквально сигналізує про те, що фахівець порушує етику психотерапевта, є відсутність медичної або психологічної освіти у лікаря. Вона є ключовим елементом, який визначає законність та компетентність практикуючого спеціаліста. За її відсутності, психотерапевт може не мати відповідної  професійної підготовки Це викликає серйозні побоювання щодо якості надання психотерапевтичної допомоги.

Освіта психотерапевта підтверджує, що фахівець успішно пройшов необхідний набір вимог: завершення спеціалізованої освіти в галузі психології чи психіатрії, отримання практичного досвіду, а також визнання компетентності професійною організацією. Її наявність свідчить про те, що психотерапевт відповідає встановленим стандартам та етичним нормам в цій галузі.

Дослідження, проведене Сузанною Мідорн і Генрі Соллером (Midkiff & Soller, 2015), показало, що професійні психотерапевти досягають кращих результатів у лікуванні психічних розладів та сприяють покращенню психічного здоров'я клієнтів у порівнянні із недобросовісними практикуючими лікаря без диплому.

Україна має свою систему сертифікації лікарів-психотерапевтів, яка регулюється Міністерством охорони здоров'я та іншими медичними органами. Вимоги для сертифікації можуть змінюватися з часом, однак основні для стаціонарного лікаря-психотерапевта в Україні включають наступне:

  • Вища освіта: лікар-психотерапевт повинен мати вищу освіту в області медицини або психології.

  • Проходження резидентури: лікар-психотерапевт повинен пройти спеціалізовану медичну резидентуру з психіатрії або психотерапії.

  • Підготовка в психотерапії: лікар-психотерапевт повинен пройти спеціалізовану підготовку в галузі психотерапії і набути відповідні навички та знання. Ця підготовка містить курси, тренінги та психотерапевтичну практику.

  • Сертифікація: після завершення підготовки лікар-психотерапевт проходить процес сертифікації відповідними медичними організаціями або об'єднаннями, які визнаються Міністерством охорони здоров'я України.

Уникання психотерапевтів без диплому є важливим кроком у забезпеченні безпеки та ефективності психотерапевтичної допомоги.

Використання неефективних методів: яким не повинен бути психотерапевт

Це питання є важливим, оскільки вибір психотерапевта, який використовує науково не обґрунтовані методи призводить до втрати часу, грошей та навіть загрозити психічному стану клієнта.

Наукова література в області психотерапії відзначає важливість використання методів, які мають наукове обґрунтування та підтверджену ефективність. Такі дослідження, як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), психоаналіз, діалектична поведінкова терапія (ДПТ) та інші, надають докази їхньої ефективності в лікуванні різних психічних розладів.

Даними статистики можна підтвердити важливість цього аспекту. Згідно з дослідженням Американського психологічного товариства, КПТ і ДПТ є двома з найбільш ефективних психотерапевтичних підходів для лікування різних психічних розладів (Американське психологічне товариство, 2012). Отже, використання методів, які не мають наукового обґрунтування, є не лише неефективним, але і навіть шкідливим для клієнта.

Науково не обґрунтовані методи психотерапії негативно впливати на пацієнта з кількох причин:

  • Відсутність ефективності: якщо методи психотерапії не базуються на наукових дослідженнях та клінічно перевірених підходах, то вони є неефективними в лікуванні психічних проблем. Це призводить до втрати часу, грошей та ресурсів пацієнта, а також до погіршення його стану.

  • Потенційна шкода: недостатньо перевірені методи містять практики, які завдають шкоди психічному здоров'ю пацієнта. Наприклад, некваліфіковані психотерапевти використовують заходи, які створюють додатковий стрес або приводять до погіршення стану пацієнта.

  • Втрата довіри: несприйняття пацієнтом психотерапії через невдалий досвід погіршує довіру до професіональної психотерапії. Це перешкоджає пацієнту звертатися за допомогою в майбутньому, навіть якщо він дійсно цього потребує.

  • Забарвлені вірування: науково не підтверджені методи містять переконання, що ґрунтуються на псевдонауці або релігійних тематиці, які не мають наукової підтримки. Це призводить до переконань, які не є об'єктивно обґрунтованими та є шкідливими для психічного здоров'я пацієнта.

Зважаючи на різноманітність психотерапевтичних методів та підходів, важливо обрати психотерапевта, який працює на основі науково підтверджених та визнаних методів, що відповідають потребам та діагнозу клієнта. В ідеалі, професійний психотерапевт має постійно оновлювати свої знання та навички відповідно до сучасних наукових вимог та досягнень в галузі психотерапії.

Непрофесійна поведінка лікаря та етичні порушення: що не можна говорити психотерапевтам

Психотерапевт — це фахівець, який повинен дотримуватися високих стандартів професійної етики та забезпечувати безпеку та конфіденційність клієнтів.

Дуже важливо дотримуватися професійних етичних норм та стандартів у роботі з клієнтами. Надмірне виявлення суджень, некомпетентність, конфлікт інтересів, а також порушення конфіденційності негативно впливають на довіру клієнта та якість терапії (Lazarus & Zur, 2002). Дослідження показують, що відсутність етичності та професіоналізму з боку психотерапевта призводить до погіршення стану пацієнта. (Knapp & VandeCreek, 2006).

Статистика свідчить про те, що етичні порушення в психотерапії не є рідкісними випадками. За даними Національної асоціації соціальних працівників та Психотерапії (NASW & APA, 2017), більша частина психотерапевтів стикалися з етичними скаргами або порушеннями в ході своєї практики. 

Отже, обрання психотерапевта, який демонструє професіоналізм, етичність та відповідальність в своїй роботі, є важливим аспектом забезпечення безпеки та ефективності психотерапії. Клієнти повинні мати можливість розраховувати на те, що їхні права та конфіденційність будуть захищені, а їхні потреби будуть обслуговуватися на високому професійному рівні.

Як обрати психотерапевта та уникнути всіх табу 

Обираючи психотерапевта, важливо керуватися кількома ключовими критеріями, щоб забезпечити ефективну і безпечну терапевтичну допомогу. Ось деякі важливі кроки та критерії:

  • Освіта та професійні кваліфікації: ви вже переконалися в тому, що психотерапевт повинен мати відповідну ліцензію, яка підтверджує його кваліфікацію та законність практики. Дізнайтеся про освіту і спеціалізацію фахівця, а також про його додаткові сертифікати та тренінги.

  • Терапевтичний підхід: розгляньте, який психотерапевтичний підхід використовує психотерапевт. Різні підходи, такі як когнітивно-поведінкова терапія, психоаналіз, гештальт-терапія тощо, можуть відрізнятися за методами та філософією. Виберіть той, який відповідає вашим потребам.

  • Досвід та експертиза: питайте про досвід роботи психотерапевта в конкретній області або з конкретними проблемами, з якими ви звертаєтесь. Він гарантує більшу компетентність.

  • Репутація та рецензії: пошукайте відгуки, рецензії та рекомендації від інших клієнтів. Дізнайтеся про репутацію психотерапевта в спільноті та його успішність в лікуванні.

  • Емпатія та зв'язок: важливо, щоб ви відчували зв'язок та взаєморозуміння з вашим психотерапевтом. Емпатичні та підтримуючі стосунки допоможуть вам відчувати себе комфортно та відкрито.

  • Конфіденційність та етика: психотерапевт повинен гарантувати конфіденційність вашої інформації. Дізнайтеся про етичні стандарти, які дотримується фахівець.

  • Спроможність працювати з вашою конкретною проблемою: переконайтеся, що психотерапевт має досвід та спеціалізацію в роботі з проблемою, з якою ви звертаєтесь.

Обираючи психотерапевта, слід бути вимогливим і ретельно аналізувати всі аспекти, щоб забезпечити оптимальний вибір для своєї психотерапевтичної допомоги. Ваш вибір психотерапевта вплине на результати терапії і психічне здоров'я, тому він повинен бути обдуманим і обґрунтованим.

Сервіс підбору психотерапевта About You співпрацює виключно з кваліфікованими спеціалістами, які мають всі необхідні сертифікати, ліцензії та дипломи. Ви можете записатися на консультацію, де допоможуть підібрати психотерапевта під ваш індивідуальний запит. 

 

Психологія
417 переглядів