Сучасний бізнес-світ надзвичайно складний та конкурентоспроможний. Компанії стикаються з низкою викликів, пов'язаних зі збільшенням стресу, підвищенням вимог до працівників і швидкими змінами у технологічних і організаційних процесах. Серед ключових ресурсів, які дозволяють підприємствам виживати і розвиватися, слід визначити людський капітал. Один з ключових агентів, який сприяє розвитку та підтримці цього капіталу, — це корпоративний психолог.

Корпоративний психолог — фахівець, який вивчає колектив та розуміє психологічні аспекти праці в організаціях. Він використовує знання та навички для допомоги компаніям у розв’язанні проблем, пов'язаних з управлінням персоналом, комунікацією, мотивацією працівників, підвищенням продуктивності та забезпеченням здорового робочого середовища.

Статистика свідчить про те, що інтерес до корпоративних психологів серед підприємств за останні роки зростає. Все більше компаній усвідомлюють, що психологічний клімат і здорова психологічна стійкість персоналу мають величезне значення для досягнення успіху та стійкості в конкурентному середовищі. 

Дослідження, проведені компанією Deloitte, показали, що бізнеси, які співпрацюють з корпоративними психологами для створення здорового робочого середовища та підтримки емоційного добробуту працівників, мають значно менший відсоток втрат персоналу. Це знижує витрати на найм та навчання нових працівників.

У цій статті ми розглянемо, як корпоративний психолог допомагає підприємствам досягати успіху та забезпечувати добробут персоналу, а також подивимось на практичні приклади впливу цієї професії на успіх компаній.

 

Корпоративний психолог — найкращий друг в будівництві успішної компанії

Психологічний клімат як фактор успіху

Психологічний клімат на робочому місці визначається рівнем комфорту, довіри та відчуттям безпеки серед працівників. Ряд досліджень підтверджують, що психологічно здоровий клімат на робочому місці вносить суттєвий внесок в успіх компанії. Робота, проведена в 2015 році Університетом Гарварда та опублікована в журналі "Journal of Applied Psychology" показала взаємозв'язок між психологічним кліматом на робочому місці та продуктивністю підприємства.

Дослідники звернули увагу на такі аспекти:

  • Зв'язок із продуктивністю: компанії з більш високим рівнем психологічного клімату мають стабільно вищі показники продуктивності. Працівники, які працюють у психологічно здоровому середовищі, показують більшу зацікавленість та залученість до своєї роботи, що безпосередньо впливає на підвищення ефективності.

  • Зниження витрат: компанії з психологічно здоровим кліматом мають менше втрат у зв'язку зі звільненнями та відпустками через психологічні проблеми працівників. Це допомагає знизити витрати на заміну персоналу та підтримку здоров'я працівників.

  • Інноваційність та креативність: За результатами дослідження, компанії з психологічно здоровим кліматом сприяють розвитку інноваційних ідей та креативних рішень. Проактивність та відкритість до нових ідей сприяють впровадженню нововведень, що може призвести до значного конкурентного переваги.

  • Забезпечення задоволення працівників: психологічно здоровий клімат сприяє покращенню задоволеності працівників від їхньої роботи. Задоволені працівники залишаються в компанії довше, що зменшує витрати на пошук та навчання нових співробітників.

Отже, це дослідження з університету Гарварда підтверджує важливість психологічно здорового клімату на робочому місці для досягнення успіху компанії, зменшення витрат та підвищення продуктивності та задоволеності працівників. 

Зменшення стресу та підвищення задоволеності

Стрес на робочому місці є серйозною проблемою для багатьох співробітників і може призвести до зниження продуктивності та зростання витрат на медичний облік. 

Опитування, проведене Американською Психологічною Асоціацією у 2021 році, показало, що більше половини американців (і, ймовірно, схожий відсоток у багатьох інших країнах) відчувають стрес від роботи. Отже, це свідчить про те, що він є досить поширеною проблемою.

Отже, підтримка на робочому місці зменшують ризик розвитку психологічних розладів та підвищують задоволеність працівників. Корпоративний психолог надає інструменти для ефективного управління стресом та допомагає працівникам розвивати стратегії саморегуляції.

Розвиток лідерських якостей

Лідерство є ключовим фактором успіху організації. Психологічні програми розвитку таких якостей підвищують ефективність керівників та сприяють покращенню взаємин з підлеглими. 

Співробітник з лідерськими якостями є ініціатором нових інноваційних проєктів та стратегій. Наприклад, співробітник може запропонувати ідею для нового продукту або послуги, тим самим відкриє нові ринки і призведе до збільшення прибутку компанії.

Також такий співробітник є ефективним розв'язувачем проблем та шукачем нестандартних шляхів досягнення цілей. Він приймає важкі рішення в невизначених ситуаціях та розробляє стратегії для подолання перешкод.

Корпоративний психолог надає індивідуальну підтримку та навчає керівників використовувати психологічні стратегії для наділення співробітників лідерськими якостями.

Покращення робочих відносин та комунікації

Ефективна комунікація та взаєморозуміння є ключовими для успішної роботи команди та підприємства в цілому. Покращення комунікаційних навичок працівників призводить до зниження конфліктів та покращення співпраці. Корпоративний психолог надає навички комунікації та допомагає вирішувати конфлікти, що сприяє зміцненню стосунків всередині колективу. 

Один з прикладів, коли хороша комунікація між співробітниками призвела компанію до успіху, - це історія Google.

Засновники Google, Ларрі Пейдж і Сергій Брін, встановили важливі принципи з самого початку розвитку компанії:

  • Вільний обмін ідеями: Google створила вільну та відкриту атмосферу, в якій всі співробітники мали можливість обговорювати свої ідеї, навіть якщо вони були не зовсім типовими для індустрії. Це сприяло появі таких продуктів, як Gmail і Google Maps.

  • Внутрішня транспарентність: компанія активно спілкувалася зі співробітниками через різні канали, зокрема, через внутрішні блоги та регулярні збори. Це допомогло зберегти внутрішню спільноту.

  • Інклюзивність та дотримання корпоративної культури: Google надавала велику увагу підтримці корпоративної культури та створювала умови для залучення співробітників різних фахових напрямків і з різними досвідом.

Ці принципи комунікації сприяли створенню продуктів, які революціонізували інтернет-індустрію та принесли Google глобальний успіх. Комунікація була ключовим фактором у вирішенні складних завдань, залученні талановитих спеціалістів та збереженні конкурентоспроможності компанії.

Приклади 

Корпоративний психолог, як ключовий фахівець у сфері управління персоналом, став необхідним елементом успішної стратегії для багатьох відомих компаній. Відстежування успіху цих компаній демонструє важливість та вплив роботи корпоративного психолога на їхнє функціонування.

  • Google Inc: один із яскравих прикладів праці корпоративного психолога. Компанія працює з психологами для розробки програм психологічної підтримки, які спрямовані на зменшення стресу та підвищення творчості серед свого персоналу. Результатом цієї співпраці стали численні інновації, які дозволили Google залишатися лідером у своєму секторі.

  • Apple Inc. також визнає важливість корпоративного психолога у своєму успіху. Він допомагає зберігати баланс між творчістю та строгою дисципліною в організації. Ця робота сприяла підтримці мотивації серед працівників та розвитку нових продуктів.

  • IBM використовує послуги корпоративного психолога для створення спеціальних тренінгів, спрямованих на підвищення продуктивності та вдосконалення міжособистісних навичок працівників. Ця компанія була здатна досягти значних результатів у сфері інновацій завдяки психологічному підходу до роботи зі своїм персоналом.

  • Microsoft активно використовує психологічні інструменти для вивчення внутрішнього середовища та розвитку навичок управління. Вона вкладає ресурси у створення команд, які спеціалізуються на психологічному супроводі проєктів, що призводить до збільшення продуктивності та зниження ризиків.

Ці приклади підтверджують, що корпоративний психолог стане справжнім каталізатором успіху для компаній. Інтеграція психологічних аспектів в організаційну культуру покращить продуктивність, створить сприятливе робоче середовище та забезпечить добробут персоналу, що в своєю чергою,  допоможе досягти високих результатів у сучасному бізнес-світі.

Висновок

В статті ми розглянули важливість наявності корпоративного психолога в компанії та його вплив на підвищення ефективності роботи колективу і досягнення успіху в бізнесі. Корпоративний психолог допомагає вирішувати проблеми внутрішнього спілкування, підвищує моральний дух колективу, сприяє зниженню стресу та підвищенню продуктивності працівників. Важливо розуміти, що в сучасному бізнес-середовищі, де конкуренція постійно зростає, гармонійні стосунки в колективі та психологічне благополуччя співробітників можуть стати конкурентною перевагою.

Для підбору висококваліфікованих корпоративних психологів звертайтеся до About You, оскільки в нас працюють досвідчені фахівці з психології, які мають великий досвід роботи з корпоративними клієнтами. Вони готові надати компетентну допомогу у вирішенні проблем  та підтримати психологічне здоров'я вашого колективу. 

Ми пропонуємо Групову динаміку, коли психолог робить точковий вплив на окремих учасників команди як частин систем. Ви отримаєте:

  • Згуртовану команду, з необхідним набором навичок та компетенцій для виконання поставлених завдань.

  • Змінені переконання співробітників щодо негативного досвіду в минулому та сформовані ресурсні уявлення для підвищення ефективності роботи.

  • Підвищена нематеріальна мотивація команди та опрацьоване емоційне вигорання.

Також ви можете ознайомитися з переліком послуг тут

 

Психологія
333 переглядів